Welkom Stichting Hindustani

Opgericht in 2002, is ontstaan als gevolg van een ruimdenkend gedachtegoed. In aanvang is de stichting begonnen met het organiseren van activiteiten op lokaal niveau, en dan hoofdzakelijk in een aantal wijkgebieden van Den Haag. In de loop der jaren is het werkgebied uitgebreid, en richten we ons op Den Haag en omstreken. Tevens is het accent meer komen te liggen op het gebied van verantwoordelijkheid en openheid, bijvoorbeeld door op verantwoorde manieren verbindingen te zoeken tussen ervaring, specialisatie en actualiteit.

De openheid vertaalt zich in manieren om, naast algemene items zoals burgerschap en integratie, ook onderwerpen die vrij gevoelig en gecompliceerd liggen vanuit meerdere oogpunten te belichten en bespreekbaar te maken.

Nieuws Stichting Hindustani

Beste lezers, 

Met trots willen wij u graag mededelen dat Stichting Hindustani haar tienjarig jubileum van het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit in de Hindostaanse gemeenschap viert. In het kader van dit jubileum, brengt Stichting Hindustani een boek uit, waar de hoogtepunten van haar werk van de afgelopen tien jaar in worden belicht.

Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net

Actueel

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Stichting Senzorg biedt algemeen maarschappelijk werk, financië le en juridische dienstverlening.Bent je in de finaciële problemen gekomen en op zoek naar hulp, heb je behoefte aan een luisterd oor en/of

  Lees meer
 • Bollywood dans is vanuit de Indiase Bollywood films ontstaan. Het thema dat wij onder de aandacht willen brengen is niet alleen plezier, gezelligheid en het Indiase cultuur. Maar ook bewegen,

  Lees meer
 • Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor?
  Veilig Thuis Haaglanden, een fusie van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In het hele

  Lees meer
 • Huiswerkbegeleiding voor de hogere basisschoolleerling en onderbouw
  van het Voortgezet onderbouw.

  Lees meer
 • Stichting Hindustani organiseert in samenwerking
  met Federatie EEKTA onder ander de volgende activiteiten in 2016

  Lees meer
 • De wereld verandert in rap tempo en zo ook de opvattingen over veilig vrijen en seksuele gezondheid.
  Het wordt daarom de hoogste tijd dat er informatie bijeenkomsten worden georganiseerd.

  Lees meer
 • Vanaf 21 maart start er een nieuwe campagne vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en haar samenwerkingspartners. Deze campagne heet ‘praten over jouw keuzes’ en gaat over keuzevrijheid. Zoals het

  Lees meer
 •  

  In de Nederlandse opvoeding staat de individuele vrijheid en ontplooiing centraal en worden de kinderen gestimuleerd om assertief te zijn, hetgeen ontbreekt bij de Hindoestaanse gemeenschap.

  Hierdoor zijn de

  Lees meer
 • Stichting Hindustani doet een onderzoek naar signalen en behoeftes onder de bewoners van Regentesse-Valkenboskwartier in een soort gelijk situatie.
  Wij zijn op zoekn naar Hindoestaanse meisjes en vrouwen in de

  Lees meer
 • Jongeren dienen zich voor te bereiden op zelfsturing; een competentie om jezelf te sturen in verschillende situaties. Een belangrijke voorwaarde voor zelfsturing is de vorming van een eigen identiteit. Dit

  Lees meer
 • Waarom:
  Duizenden kinderen zijn jaarlijks slachto¬ffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Kindermishandeling komt overal voor. Het treft alle lagen van de bevolking. De gevolgen van kindermishandeling zijn enorm. Kinderen verliezen

  Lees meer
 • Platform Huwelijksdwang, achterlating en Eergerelateerd geweld

  De precieze omvang van huwelijksdwang in Nederland is moeilijk vast te stellen. Gevallen van huwelijksdwang worden nog niet apart geregistreerd. Uit verschillende cases van

  Lees meer
 • PROSTITUTIE & MENSENHANDEL
  Wat verstaan we in Nederland onder mensenhandel? De definitie is helder: ‘iedere vorm van exploitatie van gedwongen (seksuele) dienstverlening en het profiteren van die omstandigheden strafbaar gesteld

  Lees meer
 • Opvoeden doet elke ouder
  Alleen of met een partner. Samen met steun van de grootouders, de ouders van andere kinderen, de school. Opvoeden gaat ook gepaard met onzekerheden, vragen, twijfels

  Lees meer
 • In migrantenfamilies komt seksueel misbruik van kinderen net zo vaak voor als in autochtone gezinnen. Uit een recent gepubliceerd onderzoek onder meer dan 3500 studenten op het MBO en HBO blijkt dat

  Lees meer
 • Stichting Hindustani en Stichting Rainbow werken samen om het bereik te vergroten van de doelgroep die anders seksueel geaard is.

  Zowel Stichting Hindustani als Stichting Rainbow zijn zich ervan bewust dat

  Lees meer
 • Mannenemancipatie anno 2016; investering in jezelf. Eerst jezelf dan de anderen. Zet jezelf eens een keer op de voorgrond en kijk in de spiegel! Wie ben jij? Heb je voldoende

  Lees meer
 • Graag maken wij u attent op het educatieve project ‘Afwezige vaders’. Met dit project wordt het onderwerp van een afwezige ouder bespreekbaar gemaakt.

  Dit project is gerealiseerd naar aanleiding van de

  Lees meer
 • LHBT-jongeren: van kwetsbaar tot weerbaar

  De pubertijd is voor de meeste pubers én hun ouders een spannende periode. Bijna iedere puber maakt zich wel eens druk om vragen zoals: draag

  Lees meer
 • "MEER DAN VERGETEN"
  Multiculti ouderen weten weinig van dementie

  Ouderenzorg
  Voor mensen met een multiculturele achtergrond is er sinds enkele jaren het Alzheimer Theehuis. Een belangrijke plek, want de kennis

  Lees meer
 • Bevorderen zelfredzaamheid van met name kwetsbare jongeren
  Een op de vijf Hindostaanse meisjes doet zelfmoordpoging

  Aanleiding
  De meeste Hindostanen hebben een ingewikkelde migratiegeschiedenis: hun overgrootvaders trokken aan het eind van

  Lees meer
 • Podiakunst en taboeonderwerpen
  Stichting Hindustani werkt kleinschalig, persoonlijk, is flexibel en creatief. Vanuit een ervaren team werken wij om het culturele met het educatieve te laten versmelten, het statische met

  Lees meer
 • Het tekort aan allochtone pleegouders vormt ook onder Hindoestanen een probleem. Er zijn meer pleegouders uit deze gemeenschap nodig om de diversiteit van het pleegouderbestand te vergroten.

  Pleegzorg
  Jaarlijks maken

  Lees meer

Stichting Hindustani

 • Stichting Hindustani Stichting Hindustani, opgericht in 2002, is ontstaan als gevolg van een ruimdenkend gedachtegoed. In aanvang is de stichting begonnen met het organiseren van activiteiten op lokaal niveau, en dan hoofdzakelijk in een aantal wijkgebieden van Den Haag. In
  Lees meer